Teamsponsoring


Wij kunnen ons goed voorstellen dat er leden en/of ouders zijn die graag hun kinderen en de teams waarin zij spelen, of waarin ze zelf spelen, te ondersteunen door het ter beschikking stellen van een trainingspak, trainingsshirts, stick-tas, hoodies, etc. Het ziet er mooi uit en geeft een goede en professionele uitstraling. Om wildgroei binnen de vereniging te voorkomen, zijn er enkele regels vastgesteld met betrekking tot teamsponsoring.

BH&BC Breda reglement teamsponsoring

 • Sponsoring houdt in: het ter beschikking stellen van met commerciële opdruk voorziene attributen. Onder attributen wordt verstaan: alle soorten kleding, schoenen, sport tassen en overige sportattributen.

 • Sponsoring van een team is alleen toegestaan indien daar vooraf toestemming voor is gekregen van de sponsorcommissie. Hierbij zal de sponsorcommissie ook de belangen van reeds aanwezige sponsoren laten meewegen.

 • Ieder lid zal in het door het bestuur officieel goedgekeurde wedstrijdtenue (shirt, broek/rok, kousen) zijn of haar competitiewedstrijden (uit/thuis) spelen.

 • Teamsponsoring van het wedstrijdtenue en overige attributen is niet mogelijk voor top-senioren (H1, H2, D1, D2) en de 1-lijn jeugd selectieteams (A1, B1, C1, D1), aangezien bij deze teams reeds verplichtingen met hoofdsponsors zijn aangegaan. Indien er door de sponsor een uitdrukkelijke wens bestaat om toch bij deze teams middels commerciële opdruk op het wedstrijdtenue en/of overige attributen het logo te uiten, dan dient contact opgenomen te worden met de sponsorcommissie. In overleg met de reeds aanwezige sponsoren kan er dan naar een compromis sponsor variant worden gezocht.

 • Sponsoring van het wedstrijdtenue is voorbehouden aan de sponsoren van BH&BC Breda (hoofdsponsor, partner, ambassadeur of vriend).

 • Team Sponsoring door bedrijven die geen sponsor zijn van BH&BC Breda is slechts toegestaan als er een sponsorcontract wordt afgesloten voor een bedrag van €500 per seizoen (exclusief de aanschaf en bedrukking van het gesponsorde artikel). Voor 6-tallen en 8- tallen bedraagt deze bijdrage respectievelijk €125 en €250.

 • Bij eventuele sponsoring van het wedstrijdtenue dient het tenue het officiële tenue van BH&BC Breda te zijn. Bij de bedrukking moeten de regels van de KNHB opgenomen in artikel 9 van het KNHB Bondsreglement in acht worden genomen. Daarnaast dient de bedrukking zodanig aangebracht te worden dat het kleding logo te allen tijde duidelijk zichtbaar blijft.

 • Bij de aankoop van teamkleding of andere attributen wordt gebruik gemaakt van preferred suppliers welke door de club worden aangewezen.

 • Sponsor gerelateerde zaken waarin dit reglement niet voorziet dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de sponsorcommissie.

Aanwijzingen ten aanzien van het dragen van gesponsorde kleding door top-senioren en 1-lijn teams

De volgende teams vallen onder dit beleid:

 • Senioren: H1, H2, D1, D2

 • Jeugd: Jongens & Meisjes A1, B1, C1, D1

Met betrekking tot het dragen van kleding geldt het volgende om de afspraken met reeds aanwezige sponsoren te respecteren en een professionele uitstraling te borgen:

 • Alle spelers moeten in trainingspak naar de wedstrijd komen met daaronder de wedstrijdkleding.

 • Alle spelers gaan in trainingspak het veld op.

 • De managers dragen zorg voor het compleet verzamelen van de gesponsorde kleding aan het einde van het seizoen.

 • Eventuele kapotte kleding moet vervangen of hersteld worden door de drager van de kleding, zodat het compleet is voor het volgende seizoen.

 • Bij verlies van kleding zullen de kosten bij de drager van de kleding in rekening worden gebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie omtrent (team)sponsoring kunt u terecht bij de sponsorcommissie of een mail sturen naar [email protected].