Sponsor worden?

Het sponsorbeleid van BH&BC Breda is gericht op samenwerking. Wij willen een relatie met onze sponsoren opbouwen. Een vriendschap waarbij we niet alleen over geld praten, maar waarbij de bijdrage en ideeën van sponsoren welkom zijn. Op dit moment kent BH&BC Breda vier sponsorarrangementen:

  1. Hoofdsponsor van BH&BC Breda

  2. Partner van BH&BC Breda

  3. Ambassadeur van BH&BC Breda

  4. Vriend van BH&BC Breda

Hier vindt u een gedetailleerde beschrijving van de sponsorarrangementen. Naast deze arrangementen is sponsoring op maat ook mogelijk. Neem daarvoor contact op met ons via [email protected]

Hockeysociëteit Het Blauwe Hart

Sponsoren van BH&BC worden automatisch lid van hockeysociëteit Het Blauwe Hart. De hockeysociëteit is het platform voor sponsoren om onderling zakelijke en vriendschappelijke relaties op te bouwen en te onderhouden. Hockeysociëteit Het Blauwe Hart kent de volgende uitgangspunten:

  • Bouwen en onderhouden van relatienetwerken door middel van het organiseren van social events.

  • Scheppen van een gezellige en onderhoudende sfeer voor de sponsoren, waarin onderlinge contacten worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door het bezoeken van hockeywedstrijden van BH&BC en (internationale en bijzondere) Oranje wedstrijden en toernooien.

  • Kennisuitwisseling mogelijk te maken door het organiseren van bijeenkomsten met aansprekende sprekers of het organiseren van bedrijfsbezoeken.


De bijeenkomsten van hockeysociëteit Het Blauwe Hart kunnen als volgt worden onderverdeeld:

  • Reguliere bijeenkomsten, waarbij de club centraal staat zoals Super Sunday (H1 en D1 spelen beide thuis) waarbij de sponsoren worden uitgenodigd voor een borrel in de kleine bar inclusief een meet & greet met de spelers van de H1 en D1.

  • Themabijeenkomsten, waarbij een thema of activiteit centraal staat (openings BBQ, golfmiddag, lezing of bedrijfsbezoek). Deze activiteiten vinden minimaal 4 keer per jaar plaats.

Contact

Als u BH & BC Breda een warm hart toedraagt en graag een bijdrage wil leveren aan de verdere toekomst van de club, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. Dat kan door een mail te zenden aan [email protected]. Wij nemen direct contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken. Met uw wensen in gedachten zullen wij een aanbieding op maat maken om zo uiteindelijk een start te maken aan een duurzame en sportieve vriendschappelijke relatie tussen uw bedrijf en onze club.