Breda_actiebeeld_H1_17-18.jpg Breda_sfeerbeeld_D1_17-18.jpg Breda_Onze Club_kinderen.jpg Breda_Onze Club_Heren1_Luns.jpg Breda_sgrappigbeeld_H1_17-18.jpg Breda_Onze Club_Tom.jpg Breda_Onze Club_CTStadion.jpg Breda_sticks.jpg Breda_Onze Club_moeder_dochter.jpg Breda_Onze Club_ONZEDAGHAP.jpg Breda_plezier_familie.jpg Breda_Onze Club_Dames1_goal.jpg Breda_FJeugd.jpg Breda_Onze Club_Steunies.jpg Breda_sfeerbeeld_H1_17-18.jpg Breda_keeper.jpg Breda_Onze Club_familie_toernooi.jpg Breda_plezier_TD.jpg Breda_Onze Club_Maarten.jpg Breda_plezier_jeugd.jpg Breda_actiebeeld_D1_17-18.jpg Breda_Onze Club_CTuitreiking.jpg
Junioren
Senioren
Lidmaatschap opzeggen

Een lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 juni van het lopende seizoen plaats te vinden.


Tussentijds opzeggen is niet mogelijk, ook niet in geval van verhuizing, werken in het buitenland, ziekte, blessures of overstappen naar een andere club of sport. In geval van zwangerschap en voor studenten die stage lopen in het buitenland wordt een uitzondering gemaakt en kan het lidmaatschap worden omgezet naar ‘niet spelend lid’. Je dient in dat geval contact op te nemen met de ledenadministratie.


Opzeggen 'onder voorbehoud' van het bekend maken van teamindelingen aan het eind van een seizoen is niet langer mogelijk. Hier gelden de normale opzegging procedures. Indien je besluit toch weer lid te willen worden in het nieuwe seizoen, meld je dan opnieuw aan. Let wel; wij kunnen geen garanties geven dat je in je gewilde team wordt ingedeeld.


Vanwege de nieuwe privacywetgeving is opzeggen alleen mogelijk door middel van het invullen van een opzegformulier. Het opzegformulier kun je vinden in het beveiligde gedeelte van de website door in te loggen met je lidnummer en wachtwoord. Onder 'CLUB' vind je het opzegformulier.

Ben je je lidnummer en wachtwoord vergeten, vraag dit dan op door een mail te sturen naar; [email protected]


Je krijgt per e-mail een bevestiging van de opzegging. Indien je dit niet binnen 5 dagen hebt ontvangen, neem dan alsnog contact op met de ledenadministratie.

Tevens wordt het verantwoordelijke lid van de Technische Commissie op de hoogte gesteld. Het informeren van je team, aanvoerder en/of teammanager dien je zelf te doen.


Het is dus niet mogelijk je op een andere manier af te melden dan hierboven beschreven staat.


Voor meer informatie, zie ook de "Uitgangspunten voor contributiebetaling & facturering bij BH&BC Breda".