Breda_plezier_familie.jpg Breda_Onze Club_Heren1_Luns.jpg Breda_actiebeeld_D1_17-18.jpg Breda_Onze Club_CTuitreiking.jpg Breda_Onze Club_Dames1_goal.jpg Breda_Onze Club_ONZEDAGHAP.jpg Breda_Onze Club_kinderen.jpg Breda_sfeerbeeld_D1_17-18.jpg Breda_Onze Club_Steunies.jpg Breda_actiebeeld_H1_17-18.jpg Breda_sfeerbeeld_H1_17-18.jpg Breda_plezier_TD.jpg Breda_Onze Club_familie_toernooi.jpg Breda_Onze Club_Tom.jpg Breda_plezier_jeugd.jpg Breda_sgrappigbeeld_H1_17-18.jpg Breda_Onze Club_Maarten.jpg Breda_sticks.jpg Breda_Onze Club_CTStadion.jpg Breda_Onze Club_moeder_dochter.jpg Breda_keeper.jpg Breda_FJeugd.jpg
Junioren
Senioren
Contributie


Alle leden, met uitzondering van ereleden, zijn jaarlijks contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie en het entreegeld is vastgesteld door de ALV.

Ieder nieuw lid is €60 entreegeld verschuldigd. Oud-leden die voorheen reeds entreegeld hebben betaald, zijn bij opnieuw aanmelden géén entreegeld verschuldigd. Leden van 18 tot en met 24 jaar komen in aanmerking voor het "jonge senioren" tarief. Voor studententeams die zich als een volledig team aanmelden is er een korting op de entreegelden mogelijk. De peildatum voor de leeftijdsgrenzen is 1 oktober.

Het contributie bedrag kan voldaan worden via IDEAL of automatische incasso. Voor de incassering van de contributiegelden is BH&BC Breda in augustus 2017 een samenwerking aangegaan met ClubCollect. De contributie kan ook in termijnen worden betaald, hiervoor is een kleine administratieve toeslag van toepassing.


Contributie seizoen 2018-2019 (vastgesteld door BALV op 11 juni 2018)

2018-2019

Geboortedatum

Inschrijfgeld senioren

€ 60

Senioren

€ 342

Jonge senioren

€ 296

01-10-1993 t/m 30-09-2000

Trainingslid senioren

€ 206

Trimhockey (alleen trainen)

€ 206

Dames Dond. / Trim wedstr.

€ 342

Niet-spelend senioren

€ 98

Inschrijfgeld junioren

€ 60

A t/m D-jeugd

€ 310

01-10-2000 t/m 30-09-2008

Toeslag A/B/C/D 1e lijn

€ 108

Toeslag A/B/C/D 2e lijn

€ 50

E: 8-tal

€ 280

01-10-2008 t/m 30-09-2009

E: 6-tal

€ 226

01-10-2009 t/m 30-09-2010

F: 3-tal

€ 151

01-10-2010 t/m 30-09-2011

F: Hockeyschool

€ 118

01-10-2011 t/m 30-09-2012

Trainingslid junioren

€ 108

Trainingslid jongste jeugd

€ 108

Hockey/voetbal (per periode)

€ 40

Niet-spelend junioren

€ 98

Funkey/kabouterhockey

hockeywerkt.nl

01-10-2012 t/m 01-04-2015

Factuur i.p.v. incasso

€ 15

Te late betaling

€ 15

Maximale gezinscontributie

€ 1.222
 

De maximale gezinscontributie geldt voor de reguliere contributie en houdt geen rekening met entreegelden, toeslagen en zaalhockey.


Voor meer informatie, zie ook de "Uitgangspunten voor contributiebetaling & facturering bij BH&BC Breda"

Mocht u vragen hebben over de contributie dan kunt u een e-mail sturen aan de Ledenadministratie.