Breda_sfeerbeeld_H1_17-18.jpg Breda_plezier_jeugd.jpg Breda_Onze Club_CTStadion.jpg Breda_keeper.jpg Breda_sfeerbeeld_D1_17-18.jpg Breda_Onze Club_ONZEDAGHAP.jpg Breda_Onze Club_moeder_dochter.jpg Breda_Onze Club_Maarten.jpg Breda_FJeugd.jpg Breda_plezier_TD.jpg Breda_Onze Club_Heren1_Luns.jpg Breda_Onze Club_kinderen.jpg Breda_Onze Club_Dames1_goal.jpg Breda_sgrappigbeeld_H1_17-18.jpg Breda_sticks.jpg Breda_actiebeeld_H1_17-18.jpg Breda_Onze Club_Tom.jpg Breda_actiebeeld_D1_17-18.jpg Breda_plezier_familie.jpg Breda_Onze Club_CTuitreiking.jpg Breda_Onze Club_Steunies.jpg Breda_Onze Club_familie_toernooi.jpg
Junioren
Senioren
Lidmaatschap

Soorten lidmaatschap

BH&BC Breda kent verschillende soorten lidmaatschap. De belangrijkste keuze is die tussen ‘spelend lid’, ‘trainingslid’, of ‘niet-spelend lid’ (oftewel ‘bandylid’). Om deel te kunnen nemen aan competitiewedstrijden moet je altijd ingeschreven staan als spelend lid. Trainingsleden of bandyleden zijn niet speelgerechtigd bij de KNHB en kunnen dus niet deelnemen aan wedstrijden. BH&BC Breda kent (nog) geen mogelijkheden voor duo-lidmaatschappen. Voor jeugdspelers en jonge senioren gelden overigens lagere contributietarieven.

Vrijwilligers

BH&BC Breda vraagt alle vrijwilligers om zich aan te melden via het ledenadministratie systeem. De inschrijving als vrijwilliger brengt geen verplichting tot contributiebetaling met zich mee.

Contributie

Alle leden, met uitzondering van ereleden, zijn jaarlijks contributie verschuldigd. Voor het beoefenen van zaalhockey is een afzonderlijke contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie en het entreegeld wordt eens per twee jaar vastgesteld door de ALV. De aldus vastgestelde contributies alsmede een eventueel gezinsmaximum worden vervolgens jaarlijks geïndexeerd op de wijze zoals in de statuten bepaald. De contributiebedragen, het entreegeld en de hoogte van eventuele administratieve toeslagen voor het volgende hockeyseizoen worden voor 1 juni van het lopende seizoen gepubliceerd op de website.

Entreegeld

Ieder nieuw lid is entreegeld verschuldigd bij de toetreding tot ONZE club. Het entreegeld zal gelijktijdig met de eerste incasso worden gefactureerd en geïnd. Oud-leden die voorheen reeds entreegeld hebben betaald, zijn bij opnieuw aanmelden geen entreegeld verschuldigd. Het bestuur is gemachtigd in bijzondere gevallen ontheffing tot betaling van entreegeld te verlenen.

Voor meer informatie, zie ook de "Uitgangspunten voor contributiebetaling & facturering bij BH&BC Breda".