Lidmaatschap


Je wilt lid worden van Hockeyclub Breda? Wat leuk! Je bent van harte welkom. Op deze pagina vind je alle informatie over het inschrijven en de contributie.

Soorten lidmaatschap


BH&BC Breda kent verschillende soorten lidmaatschap. De belangrijkste keuze is die tussen ‘spelend lid’, ‘trainingslid’, of ‘niet-spelend lid’ (oftewel ‘bandylid’). Om deel te kunnen nemen aan competitiewedstrijden moet je altijd ingeschreven staan als spelend lid. Trainingsleden of bandyleden zijn niet speelgerechtigd bij de KNHB en kunnen dus niet deelnemen aan wedstrijden. BH&BC Breda kent (nog) geen mogelijkheden voor duo-lidmaatschappen. Voor jeugdspelers en jonge senioren gelden overigens lagere contributietarieven.


Vrijwilligers


BH&BC Breda vraagt alle vrijwilligers om zich aan te melden via het ledenadministratie systeem. De inschrijving als vrijwilliger brengt geen verplichting tot contributiebetaling met zich mee.


Gegevens wijzigen


Veel gegevens zijn zelf te wijzigen door te wijzigen door in te loggen op de website en vervolgens te klikken op 'Profiel'. Lukt het daar niet, dan graag per e-mail contact opnemen met de Ledenadministratie ([email protected]).


Contributie

Alle leden, met uitzondering van ereleden, zijn jaarlijks contributie verschuldigd. Voor het beoefenen van zaalhockey is een afzonderlijke contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie en het entreegeld wordt eens per twee jaar vastgesteld door de ALV. De aldus vastgestelde contributies alsmede een eventueel gezinsmaximum worden vervolgens jaarlijks geïndexeerd op de wijze zoals in de statuten bepaald. De contributiebedragen, het entreegeld en de hoogte van eventuele administratieve toeslagen voor het volgende hockeyseizoen worden voor 1 juni van het lopende seizoen gepubliceerd op de website.


Entreegeld


Ieder nieuw lid is entreegeld verschuldigd bij de toetreding tot ONZE club. Het entreegeld zal gelijktijdig met de eerste incasso worden gefactureerd en geïnd. Oud-leden die voorheen reeds entreegeld hebben betaald, zijn bij opnieuw aanmelden geen entreegeld verschuldigd. Het bestuur is gemachtigd in bijzondere gevallen ontheffing tot betaling van entreegeld te verlenen.


Voor meer informatie, zie ook de "Uitgangspunten voor contributiebetaling & facturering bij BH&BC Breda"