Breda_actiebeeld_D1_17-18.jpg Breda heren 1_17-18.jpg Breda_FJeugd.jpg Breda_Familietoernooi_17.jpg Breda_Onze Club_Tom.jpg Breda_plezier_TD.jpg Breda_plezier_familie.jpg Breda_sfeerbeeld_D1_17-18.jpg Breda_sfeerbeeld_H1_17-18.jpg Breda_keeper.jpg Breda_actiebeeld_H1_17-18.jpg Breda dames 1_17-18.jpg Breda_sgrappigbeeld_H1_17-18.jpg Breda_sticks.jpg Breda_plezier_jeugd.jpg
Junioren
Senioren
Lidmaatschap
Soorten lidmaatschap
 
BH&BC Breda kent verschillende soorten lidmaatschap. De belangrijkste keuze is die tussen "spelend lid", "trainingslid", of "niet-spelend lid" ("bandylid"). Om deel te kunnen nemen aan competitiewedstrijden moet je altijd ingeschreven staan als "spelend lid". Trainingsleden of bandyleden zijn niet speelgerechtigd bij de KNHB en kunnen dus niet deelnemen aan wedstrijden. BH&BC Breda kent (nog) geen mogelijkheden voor duo-lidmaatschappen. Voor jeugdspelers en jonge senioren gelden lagere contributietarieven.
 
Vrijwilligers
 
BH&BC Breda vraagt alle vrijwilligers om zich aan te melden via het ledenadministratiesysteem. De inschrijving als vrijwilliger brengt geen verplichting tot contributiebetaling met zich mee.
 
Contributie
 
Alle leden, met uitzondering van ereleden, zijn jaarlijks contributie verschuldigd. Voor het beoefenen van zaalhockey is een afzonderlijke contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie en het entreegeld wordt eens per twee jaar vastgesteld door de ALV. De aldus vastgestelde contributies alsmede een eventueel gezinsmaximum worden vervolgens jaarlijks geindexeerd op de wijze als in de statuten bepaald. De contributiebedragen, het entreegeld en de hoogte van eventuele administratieve toeslagen voor het volgende hockeyseizoen worden voor 1 juni van het lopende siezoen gepubliceerd op de website.
 
Entreegeld
 
Ieder nieuw lid is entreegeld verschuldigd bij de toetreding tot de vereniging. Het entreegeld zal gelijktijdig met de eerste incasso worden gefactureerd en geind. Oud-leden die voorheen reeds entreegeld hebben betaald, zijn bij opnieuw aanmelden geen entreegeld verschuldigd. Het bestuur is gemachtigd in bijzondere gevallen ontheffing tot betaling van entreegeld te verlenen.