Breda_Onze Club_Dames1_goal.jpg Breda_actiebeeld_H1_17-18.jpg Breda_plezier_TD.jpg Breda_Onze Club_Tom.jpg Breda_FJeugd.jpg Breda_Onze Club_Heren1_Luns.jpg Breda_Onze Club_ONZEDAGHAP.jpg Breda_Onze Club_CTuitreiking.jpg Breda_keeper.jpg Breda_Onze Club_CTStadion.jpg Breda_Onze Club_Steunies.jpg Breda_Onze Club_Maarten.jpg Breda_Onze Club_kinderen.jpg Breda_sticks.jpg Breda_Onze Club_moeder_dochter.jpg Breda_sfeerbeeld_D1_17-18.jpg Breda_plezier_jeugd.jpg Breda_plezier_familie.jpg Breda_Onze Club_familie_toernooi.jpg Breda_sgrappigbeeld_H1_17-18.jpg Breda_sfeerbeeld_H1_17-18.jpg Breda_actiebeeld_D1_17-18.jpg
Junioren
Senioren
hockey_tucht


De tuchtcommissie van BH&BC Breda


De tuchtcommissie is door onze club in 2016 ingesteld als onderdeel van het beleid op het gebied van Sportiviteit & Respect (S&R) en bestaat momenteel uit zeven leden BH&BC Commissies. Samen met de arbitragecommissie en de commissie S&R draagt de commissie bij aan een veilig sportklimaat. De commissie werkt volgens het tuchtreglement wat te vinden is achter de inlog van onze website; ga naar Club/Documenten/Beleid en uitwerking. Het tuchtreglement is gebaseerd op het S&R-beleid van onze club en de vijf uitgangspunten daarvan die wij delen met de vier andere hockeyclubs in en om Breda;

 


In de afgelopen twee seizoenen heeft de tuchtcommissie zich vooral gericht op de jeugd. Vanaf de tweede seizoenshelft van 2019-2020 gaat de tuchtcommissie zich nadrukkelijker richten op de seniorenteams. Daarbij past het om meer bekendheid te geven aan het bestaan van de commissie en de hopelijk preventieve werking ervan.


Het doel van de commissie is om gedrag dat niet wenselijk is te beoordelen en er mede voor te zorgen dat herhaling voorkomen kan worden. Voorbeelden van dit gedrag zijn spelers die binnen korte tijd meerdere gele kaarten krijgen, rode kaarten, maar ook gedrag rondom het veld van coaches en ouders. De arbitragecommissie of het bestuur brengen dergelijke zaken aan bij de commissie geëigende kanalen.

De commissie houdt iedere dinsdagavond zitting in het clubhuis. Zij past bij elke zaak hoor en wederhoor toe en roept getuigen op wanneer zij dat nodig acht, al dan niet op voorstel van de betrokkene(n). De commissie beoordeelt de zaken onafhankelijk en brengt vervolgens advies uit aan het bestuur over hoe de zaak zou moeten worden afgedaan.


Dat advies kan inhouden dat er een sanctie dient te worden opgelegd, zoals een schorsing voor een of meerdere wedstrijden. Soms kan het gesprek met de commissie al voldoende zijn om resultaat te bereiken. Het gaat er immers niet alleen om te straffen, maar ook en vooral om bewustzijn over gedrag te kweken. In het geval van gele en rode kaarten wordt de opgelegde sanctie ook aan de KNHB doorgegeven. De bond betrekt die sancties bij haar eigen beoordeling, zodat er geen ”dubbele” bestraffing plaatsvindt.


Het seizoen 2017-2018 was bemoedigend: er was een duidelijke daling in het aantal uitgereikte gele en rode kaarten en dus ook in het aantal opgelegde sancties. 2018-2019 heeft een wisselend beeld gegeven. De tuchtcommissie hoopt en gaat er eigenlijk vanuit dat de eerste trend zich doorzet en onze club bij de sportiefste van Nederland blijft horen.