hockey_tucht


De tuchtcommissie van BH&BC Breda


De tuchtcommissie is door onze club in 2016 ingesteld als onderdeel van het beleid op het gebied van Sportiviteit & Respect (S&R) en bestaat uit diverse personen BH&BC Commissies. Samen met de arbitragecommissie en de commissie S&R draagt de tuchtcommissie bij aan een veilig sportklimaat. De tuchtcommissie werkt volgens het tuchtreglement wat te vinden is achter de inlog van onze website; ga naar Club/Documenten/Beleid en uitwerking. Dit is gebaseerd op het S&R-beleid van onze club en de vijf uitgangspunten die wij delen met de vier andere hockeyclubs in en om Breda.In het begin heeft de tuchtcommissie zich vooral gericht op de jeugd. Inmiddels richt de tuchtcommissie zich tevens op o.a. de senioren teams. Daarbij past het om meer bekendheid te geven aan het bestaan van de tuchtcommissie en hetgeen  hopelijk ook een preventieve werking heeft. 


Het doel van de tuchtcommissie is om gedrag dat niet wenselijk is te beoordelen en het bestuur te adviseren over eventuele sancties alsmede te trachten (herhaling van) het onwenselijke gedrag zoveel als mogelijk te voorkomen. Voorbeelden van dit gedrag zijn het krijgen van een rode kaart, het krijgen van een niet-spelgerelateerde gele kaart, het binnen korte tijd krijgen van meerdere kaarten, maar ook ander onwenselijk gedrag op en rondom het veld van o.a. spelers, coaches en ouders. Door of namens het bestuur worden dergelijke zaken bij de commissie aangebracht.

 

De tuchtcommissie houdt tijdens het hockeyseizoen in beginsel iedere dinsdagavond zitting. Zij past bij elke zaak hoor en wederhoor toe en roept getuigen op wanneer zij dat nodig acht, al dan niet op voorstel van de betrokkene(n). De tuchtcommissie beoordeelt de zaken onafhankelijk en brengt vervolgens advies uit aan het bestuur over hoe de zaak volgens haar zou moeten worden afgedaan.


Dat advies kan inhouden dat er een sanctie dient te worden opgelegd. Een sanctie kan verschillende vormen hebben zoals een taakstraf (bijvoorbeeld begeleiding van een (jeugd)wedstrijd of training of draaien van een bardienst), een geldboete, een schorsing voor een of meerdere wedstrijden, royement etc. Soms kan het gesprek met de tuchtcommissie al voldoende zijn om resultaat te bereiken. Het gaat er immers niet alleen om te straffen, maar ook en vooral om bewustzijn over gedrag te kweken. In het geval van gele en rode kaarten wordt de opgelegde sanctie ook aan de KNHB doorgegeven. De KNHB betrekt die sancties bij haar eigen tuchtrechtelijke beoordeling, die plaats heeft naast de beoordeling van de tuchtcommissie van BH&BC Breda, zodat er geen ”dubbele” bestraffing plaatsvindt.


De tuchtcommissie hoopt dat zij zo min mogelijk zal hoeven op te treden en gaat er vanuit dat onze club bij de sportiefste van Nederland blijft horen.