Afgelastingen

Binnen BH&BC Breda gelden de volgende procedures in geval van afgelastingen:

1. De beslissing of de velden wel of niet bespeelbaar zijn wordt genomen door Bestuursleden. De beslissing tot het afgelasten van doordeweekse trainingen en/of (oefen-)wedstrijden vanwege weersomstandigheden (storm, mist, onweer, e.d.) wordt door de HOT’s en/of de technische commissie (TC) genomen.

2. Afgelastingen worden zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt via de website en de BH&BC Breda app, altijd door middel van een ‘pushbericht’. Let wel; als de weersomstandigheden in de regio of het gehele land slecht zijn, kan het zijn dat het berichten via de website/app vertraging heeft door overbelasting. In dat geval zal het wedstrijdsecretariaat zo veel en snel mogelijk per telefoon te werk gaan.

3. Uitspelende teams dienen zelf op de website van de ontvangende club te kijken of er wedstrijden zijn afgelast. Indien andere clubs ons informeren over afgelastingen wordt dit ook op de BH&BC Breda-site vermeld en doorgebeld/-gemaild/-geappt naar de teammanager/ aanvoerder van het betreffende BH&BC Breda-team.

4. Voor gasten: BH&BC Breda informeert de wedstrijdsecretarissen van bezoekende clubs over afgelastingen bij BH&BC Breda. Bij twijfel check de BH&BC Breda website of informeer bij het clubhuis (076-5652476).

Let op: als er dus niets op de website staat gaat vooralsnog alles door. Leden a.u.b. niet naar het clubhuis bellen, in verband met bereikbaarheid voor gasten.

Reden afgelastingen

Wedstrijden en/of trainingen worden afgelast indien de belijning op de velden door vorst of sneeuw niet te zien is, indien de velden te hard zijn en/of indien spelen gevaar oplevert voor de spelers. Dit is zeker het geval bij strenge vorst, sneeuwval, storm of onweer. Tijdens de wedstrijd of training zijn de scheidsrechters/trainers de aangewezenen om wedstrijd of training (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen.

Afgelastingen door Bond of Districtskantoor

Het kan voorkomen dat de Bond of het KNHB Districtskantoor de beslissing neemt om vanwege slechte weersomstandigheden wedstrijden af te gelasten. Deze beslissing wordt gecommuniceerd met het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat informeert het clubhuis, de scheidsrechter commissaris en zorgt ervoor dat het bericht zo snel mogelijk op de site wordt gedeeld, altijd als ‘pushbericht’.

Wat te doen bij afgelastingen?

Bij afgelasting dienen de coaches en/of teammanagers hun teams op de hoogte te stellen. Scheidsrechters kunnen op de site zien of hun wedstrijden zijn afgelast. De barcommissie regelt afzeggen barhoofden resp. ingeroosterde ouders.

Criteria voor bespeelbaarheid van de velden - water/zand;

  1. Een waterveld mag niet betreden worden bij een temperatuur op of onder het vriespunt.

  2. Een waterveld mag zeker nooit gesproeid worden om het op die manier te laten ontdooien. Dit kan serieuze schade aanrichten aan sproei-apparatuur.

  3. Zandvelden daarentegen zijn bespeelbaar, alleen zal de hardheid/gladheid van het veld hier bepalend zijn.

  4. Sneeuw, ijs of ijzel op het veld maakt bespelen onmogelijk, ook als de dooi reeds is ingezet. Door het betreden wordt de sneeuw samengedrukt en zal ter plaatse op het veld oppervlak ijsvorming ontstaan waarin de vezels van de kunststof mat vastgevroren raken.

Let wel! Sneeuw, ijs of ijzel mag nooit worden verwijderd. De kans op beschadigingen aan de mat is erg groot. Belangrijker; het veld is dan niet veilig om te bespelen wat onnodig (blessure-) risico kan opleveren voor spelers.

Criteria afgelastingen zaalhockey

Er is landelijk een procedure vastgesteld, gebaseerd op de waarschuwingscode van het KNMI. Indien er 2 verschillende waarschuwingscode zijn gegeven in tegen elkaar spelende regio’s geldt als algemene stelregel dat het rijdende team bepaalt of er gespeeld wordt of niet, m.a.w. of zij het verantwoord vinden om te reizen.