Breda_sfeerbeeld_H1_17-18.jpg Breda_Onze Club_familie_toernooi.jpg Breda_Onze Club_Maarten.jpg Breda_Onze Club_ONZEDAGHAP.jpg Breda_FJeugd.jpg Breda_Onze Club_Steunies.jpg Breda_Onze Club_kinderen.jpg Breda_plezier_TD.jpg Breda_sfeerbeeld_D1_17-18.jpg Breda_Onze Club_Heren1_Luns.jpg Breda_plezier_jeugd.jpg Breda_actiebeeld_H1_17-18.jpg Breda_keeper.jpg Breda_Onze Club_CTStadion.jpg Breda_Onze Club_Tom.jpg Breda_sticks.jpg Breda_plezier_familie.jpg Breda_Onze Club_Dames1_goal.jpg Breda_Onze Club_moeder_dochter.jpg Breda_actiebeeld_D1_17-18.jpg Breda_sgrappigbeeld_H1_17-18.jpg Breda_Onze Club_CTuitreiking.jpg
Junioren
Senioren
Sportiviteit & Respect

Bij BH&BC Breda vinden we Sportiviteit en Respect (S&R) belangrijk. Sinds 2015 hebben we binnen de club een commissie die nadenkt over de wijze waarop we dit binnen Breda vorm kunnen geven. Michiel van Campen, Koert van Damme en Stefan Smit hebben momenteel zitting in deze commissie. Vanuit het bestuur is Geert Küppers nauw betrokken bij deze commissie.

S&R is een breed onderwerp waaronder van alles kan vallen: Van het opruimen van de velden na de wedstrijd, het gedrag van ouders aan de lijn tot aan respect richting de scheidsrechter, de emoties van de spelers zelf etc, etc.

In het seizoen 2015-2016 concentreerden de acties van de S&R commissie zich op de wijze waarop we met elkaar en de tegenstander omgaan. In het veld lekker sportief tegen elkaar strijden, maar na de wedstrijd ook met elkaar en de tegenstander even wat drinken. Om dit gedrag en besef van jongs af aan aan te moedigen, werden ook de coaches van de jongste jeugd (3-tallen, 6-tallen, 8-tallen) gestimuleerd dit ook na de wedstrijd op te pakken.

Er werd ook gezocht naar samenwerking met de andere hockeyclubs in onze regio, Zwart-Wit, Push, MHC Teteringen en HCP (Prinsenbeek). Omdat S&R een onderwerp is dat ons allemaal raakt, hebben de clubs besloten een gezamenlijke lijn uit te gaan dragen. Hiervoor zijn borden ontworpen die de uitgangspunten prominent weergeven. De borden hangen op alle 5 clubs op een goed zichtbare plek om alle spelers en bezoekers hier van tijd tot tijd aan te herinneren.


Tijdens het vorige seizoen (2016-2017) heeft de S&R commissie, in samenwerking met de andere 4 hockeyclubs in onze regio, veel tijd gestoken in het opstellen van een aantal "omgangsregels". De 5 uitgangspunten (zie boven) werden hierin verder uitgewerkt tot een gezamenlijke handleiding Sportiviteit en Respect. Alle spelers, coaches, trainers, scheidsrechters, commissieleden en via hen natuurlijk ook de supporters van Breda worden geacht op de hoogte te zijn van deze regels en worden gemotiveerd om zich ernaar te gedragen en handelen, zowel op de eigen velden als die van onze tegenstanders.

Immers, sportieve rivaliteit is mooi en moet vooral blijven. Maar dit neemt niet weg dat we allemaal voor hetzelfde staan: Sportiviteit en Respect langs en op de hockeyvelden.

Het document "Sportiviteit en Respect op BH&BC Breda" kunt u vinden via deze link.

Heeft u vragen, tips of opmerkingen in relatie tot Sportiviteit en Respect? Stuur een mail naar [email protected] en u krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.