Beleid

Image result for statuten en HHR hockey

ONZE Statuten en wijzigingen, het Huishoudelijk Reglement en Beleidsplannen worden achter de inlog bewaard. 

Ga naar 'Inloggen', 'Club' en klik dan op 'Documenten'.