Spelregelavond en scheidsexamen

15-10 Nieuws
Met goede arbitrage komt iedere sport pas echt tot zijn recht, dus ook hockey. Als scheidsrechters de regels goed kennen én goed toepassen, het spel goed "lezen” en ongepast gedrag tegengaan, wint niet alleen het best spelende team, maar vooral ook het hockey.

Gezien de groei van de club wordt het steeds meer noodzaak dat ouders ingezet gaan worden als scheidsrechter bij de wedstrijd van hun zoon of dochter. Dit gebeurt natuurlijk al bij de wedstrijden van de 3-, 6- en 8-tallen waar ouders langzaam vertrouwd raken met het begeleiden van de wedstrijden. Maar voor het fluiten van 11-tallen wedstrijden dienen ouders en andere vrijwilligers in het bezit te zijn van een officiële clubscheidsrechterskaart (CS-kaart). 

We willen jullie graag uitnodigen om deel te nemen aan het examen Clubscheidsrechter op dinsdag 14 november a.s. op de club vanaf 19.00 uur. Ter voorbereiding op dit examen stelt de KNHB een digitale cursus ter beschikking, waar je zelf thuis, in je eigen tijd de regels krijgt uitgelegd en met de examenstof kunt oefenen. Ben je zelf een hockeyer of heb je vroeger gehockeyd, dan zal je dit maar een paar uur vergen. Als je geen hockey-ervaring hebt, moet je rekening houden met 2 à 3 avonden zelfstudie. Tevens organiseert de club een spelregelavond op dinsdag 7 november om 20.00 uur waar belangrijkste en moeilijkste spelregels mondeling worden toegelicht en waar je de gelegenheid krijgt tot het stellen van specifieke vragen over de spelregels. De KNHB vraagt een bijdrage van € 7,50 voor de digitale leeromgeving, het examen en de scheidsrechterskaart.

Aanmelden voor de spelregelavond en het examen kan via mail naar [email protected]

Voor meer informatie over de indeling van scheidsrechters op jeugdwedstrijden op zaterdag, de cursus, examens jeugdleden enz. verwijzen we je door naar de Arbitragepagina op de website van de club.
 
15-10-2023 Arbitrage