Vorming adviescommissie tophockey BH&BC Breda

17-8 Nieuws Afgelopen maanden heeft het bestuur samen met een aantal zeer betrokken leden het initiatief genomen om de afdeling tophockey binnen BH & BC Breda onder de loep te nemen. De functie van bestuurslid tophockey senioren is een jaar vacant en ondanks dat de taken uitstekend zijn waargenomen door het voormalige bestuurslid Willem de Keijzer, was er wel behoefte aan een bredere basis voor tophockey senioren. Om vorm te geven aan het tophockey binnen Breda, op basis van de al bestaande Blauwe Draad, zijn wij benaderd om als adviescommissie aan te treden. Dit is bekrachtigd op de ALV van juli jl.  

 

De komende maanden willen we de huidige structuur binnen het tophockey evalueren en waar nodig verbeteren en vacante posities vullen. Het beleid zal stap voor stap verder vorm krijgen,  uiteraard in samenwerking met alle betrokken coaches, managers, lijnco√∂rdinatoren en bestuursleden. 

 

Met sportieve groet,

 

Lijsbeth van Kessel, Albert Bruggeman, Paul Dingemans, Bastiaan Steunenberg en Stijn Steunenberg

 
17-8-2022 Algemeen