Agenda ALV 28 november 2022

10-11 Nieuws

 

Agenda ALV 28 november 2022Het bestuur van BH&BC Breda roept u bij deze op voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 28 november 2022 om 20.30 in het clubhuis van BH&BC Breda aan de Burgemeester de Manlaan te Breda.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening;
2. Afmeldingen en ingekomen stukken;
3. Goedkeuring notulen buitengewone algemene ledenvergadering van 4 juli 2022;
4. Jaarverslag bestuursleden;
5. Jaarverslag penningmeester;
6. Verslag kascommissie;
7. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2021/2022;
8. Décharge bestuur;
9. Benoeming nieuw bestuurslid
10. Mededelingen bestuur;
11. Rondvraag;
12. Sluiting.

Toelichting op de agenda van de ALV 28 november 2022:

Ad 3 en 6:
De notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 4 juli 2022 zijn beschikbaar op het afgeschermde gedeelte van de website (onder "club" en vervolgens "documenten"). Daarvoor logt u eerst in op http://www.hcbreda.nl . Het jaarverslag van de penningmeester is eveneens beschikbaar in het  afgeschermde gedeelte van de website.

Ad 9:

Ellen Deckers is na 4 jaar aan het einde van haar officiƫle bestuursperiode aangekomen en zal daarom aftreden als bestuurslid Breedtehockey junioren en jongste jeugd. Het bestuur stelt voor Tijs van den Nieuwendijk te benoemen in deze functie.

 

Tegenkandidaten kunnen slechts door tenminste tien stemgerechtigde leden worden voorgedragen. Een dergelijke voordracht dient uiterlijk drie dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk aan de secretaris te worden meegedeeld.

 Uiteraard rekenen we op uw komst. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur BH&BC Breda
Charlotte, Bas, Barbara, Ellen, Koert, Noud en Nienke 
_______________________________________________________

Inloggen http://www.hcbreda.nl
Hoe logt u in op de website?
 
1. Klik op "login" rechtsboven op de openingspagina; 
2. Vul het lidnummer en wachtwoord in dat u eerder ontvangen heeft van de ledenadministratie; 
3. Weet u uw wachtwoord niet meer? Klik op 'wachtwoord vergeten';
4. Vul uw e-mailadres en lidnummer in en u ontvangt binnen 5 minuten een nieuw wachtwoord op uw e-mailadres; 

Heeft u geen bericht binnen 5 minuten? Dan heeft de club waarschijnlijk niet uw juiste e-mailadres.
 
1. Mail de ledenadministratie ([email protected]) uw voornaam, uw achternaam, adres, geboortedatum en e-mailadres;
2. De ledenadministratie verwerkt uw e-mailadres;
3. U krijgt bericht wanneer u volgens bovenstaande stappen kunt inloggen. 

 

 
10-11-2022 ALV/BALV