Vragen over contributie huidig seizoen

8-4 Nieuws

Er bereiken ons via de ledenadministratie en via onze eigen mailboxen diverse vragen over de contributie. In een seizoen waar door een aantal leden tot nu toe helaas weinig gehockeyd kon worden begrijpen we deze vragen natuurlijk. Hier lichten we toe hoe we hier als vereniging mee omgaan en wat ons bestuur standpunt in deze is.   

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een sportschool of healthclub, is BH&BC Breda geen bedrijf. We zijn een vereniging, zonder winstoogmerk, met ongeveer 1.550 leden. De leden samen zijn onze hockeyvereniging en, als zodanig, ook verantwoordelijk voor alle kosten die de vereniging maakt, ook als er minder of anders gehockeyd kan/moet worden. Om die kosten te dekken ontvangt de vereniging een jaarlijkse bijdrage van haar leden, de contributie.

Deze contributie wordt ieder jaar vastgesteld in de (B)ALV. Tijdens de BALV (Bijzondere Algemene Ledenvergadering) in juni 2020 is uitgebreid gesproken over het beleid met betrekking tot de contributie. Het bestuur heeft toen toegelicht dat, na intern overleg en ook met andere clubs uit de regio Breda plus raadpleging van het advies van de KNHB, de contributie van seizoen 19/20 niet zou worden gewijzigd.

Ook tijdens de laatste ALV in december 2020 is gesproken over de contributie voor het huidige seizoen, de notulen daarvan kun je nalezen op het besloten deel van onze website. Er is toen besloten de contributie te handhaven zonder de gebruikelijke jaarlijkse indexering. Onze kosten lopen door en zijn in sommige gevallen zelfs hoger omdat er is doorgetraind tijdens de winterstop. Onze baromzet die een groot deel van onze omzet uitmaakt is geheel weggevallen. De onvoorspelbaarheid van het verloop van dit unieke seizoen maakt het dat wij als verantwoordelijk bestuur pas aan het einde van het seizoen de financiƫle balans kunnen opmaken. Het is blijft bijzonder lastig om te voorspellen hoe het seizoen (financieel) zal uitpakken, plus er is nog altijd hoop dat we in deze laatste maanden van het seizoen toch nog wat in kunnen halen, zoals het geval voor onze jong-senioren (>27 jaar) die in ieder geval weer mogen trainen en onderlinge potjes kunnen spelen sinds vorige maand.

Tijdens de BALV en ALV is er instemming van de aanwezige leden verkregen voor bovengenoemde contributie uitgangspunten en wij gaan er als bestuur daarom vanuit dat alle leden van BH & BC Breda hun contributie voor het huidige seizoen zullen betalen. Mochten de senioren (27 jaar en ouder) helemaal niet meer aan hockeyen toekomen dit seizoen dan zullen wij als bestuur kijken hoe wij deze leden tegemoet kunnen komen. Dit is afhankelijk van veel factoren, met name de kosten die gemaakt worden in de komende maanden en de hoogte van onze sponsorinkomsten. Wij kunnen daar momenteel nog niets concreets over zeggen, maar wij hopen hier meer duidelijkheid over te hebben tijdens de geplande BALV van 5 juli 2021.

Wat betreft de verwachtingen voor dit seizoen zijn wij afhankelijk van de regels van de overheid en de KNHB. Blijf daarom onze website (app) goed in de gaten houden wat betreft de communicatie wat er mag op onze club binnen het huidige corona beleid van de overheid.

Samen houden we onze club - ook financieel - gezond en laat je stem vooral horen tijdens de BALV in juli.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur;

Charlotte, Bas, Ellen, Noud, Barbara, Willem, Koert en Esther


 
8-4-2021 Algemeen

Reacties
Wil je reageren op het nieuws ?

Helder verhaal! ONZE club

Erik-Jan Bolmers8-4-2021 @ 16:46:01

Reageer nu!
Wil je reageren op het nieuws ?