Breda_Onze Club_Tom.jpg Breda_Onze Club_Heren1_Luns.jpg Breda_actiebeeld_H1_17-18.jpg Breda_Onze Club_kinderen.jpg Breda_Onze Club_moeder_dochter.jpg Breda_actiebeeld_D1_17-18.jpg Breda_Onze Club_familie_toernooi.jpg Breda_sfeerbeeld_H1_17-18.jpg Breda_Onze Club_CTStadion.jpg Breda_Onze Club_CTuitreiking.jpg Breda_sfeerbeeld_D1_17-18.jpg Breda_Onze Club_Steunies.jpg Breda_sgrappigbeeld_H1_17-18.jpg Breda_FJeugd.jpg Breda_sticks.jpg Breda_Onze Club_ONZEDAGHAP.jpg Breda_Onze Club_Dames1_goal.jpg Breda_plezier_familie.jpg Breda_keeper.jpg Breda_plezier_jeugd.jpg Breda_plezier_TD.jpg Breda_Onze Club_Maarten.jpg
Junioren
Senioren
Nieuwsbericht

Laat je stem horen!

Nieuwsafbeelding
10-5-2019

Sportiviteit op het veld en Respect voor je tegenstander, de scheidsrechter, coaches, mede-supporters, vrijwilligers op de club en voor een ieder die zich in en om de velden bevindt. Dat is een belangrijk thema binnen de club. 


Hier wordt regelmatig op verschillende manieren aandacht aan besteed vanuit de club, bijvoorbeeld door het faciliteren van de Tischa Neve-avonden, door de blauwe taart-acties, de Kick-off dag voor de Jongste Jeugd etc. 


Het is belangrijk dat de club een plek is waar iedereen zich thuis voelt en waar met plezier gehockeyd wordt. Graag horen wij dan ook jouw mening over hoe je sfeer op de club ervaart en welke  aspecten we eventueel zouden kunnen verbeteren. Hiervoor heeft de Commissie Sportiviteit en Respect een enquête opgesteld. De tijdsduur voor het invullen is ongeveer 15 minuten. De enquête kan worden ingevuld via een link die per e-mail zal worden toegestuurd. 


De enquête kan uiterlijk tot 26 mei a.s. worden ingevuld. Voor enquêtes die na deze datum worden ingevuld kunnen wij niet garanderen dat deze worden meegenomen in het resultatenonderzoek. 


Uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk leden de enquête invullen zodat we een goed beeld krijgen van wat er leeft onder de leden. Van wat er goed gaat maar uiteraard ook waar verbeterpunten zitten. Al jullie ideeën en suggesties zijn welkom! 


De uitslag van de enquête zal gebruikt worden om te kijken wat mogelijk (nieuwe) speerpunten zijn binnen de club en waar aandachtsgebieden liggen. De uitslag zal tevens worden gepubliceerd op de website van de club en zal ook nog mondeling worden toegelicht tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 juni a.s. 


We hopen op jullie medewerking!