Breda_actiebeeld_H1_17-18.jpg Breda_Onze Club_Heren1_Luns.jpg Breda_Onze Club_Dames1_goal.jpg Breda_actiebeeld_D1_17-18.jpg Breda_Onze Club_Steunies.jpg Breda_sgrappigbeeld_H1_17-18.jpg Breda_Onze Club_CTuitreiking.jpg Breda_plezier_TD.jpg Breda_Onze Club_Maarten.jpg Breda_keeper.jpg Breda_plezier_jeugd.jpg Breda_sfeerbeeld_D1_17-18.jpg Breda_plezier_familie.jpg Breda_sfeerbeeld_H1_17-18.jpg Breda_Onze Club_moeder_dochter.jpg Breda_sticks.jpg Breda_Onze Club_CTStadion.jpg Breda_FJeugd.jpg Breda_Onze Club_Tom.jpg Breda_Onze Club_ONZEDAGHAP.jpg Breda_Onze Club_kinderen.jpg Breda_Onze Club_familie_toernooi.jpg
Junioren
Senioren
Nieuwsbericht

Vragen & antwoorden Senioren

Nieuwsafbeelding
10-5-2020

Beste senioren (trainings-)leden!


Momenteel zijn wij druk in de weer met de aangepaste trainingen voor al onze leden. Dat vergt tijd voor organisatie en evaluatie, vooral omdat de aanwijzingen en protocollen vaak op korte termijn veranderen als gevolg van gewijzigde maatregelen van de regering en het RIVM.

Om jullie vragen te beantwoorden hebben we een vragenlijst samengesteld met de meest voorkomende vragen die wij via de mail ontvangen. We zullen deze lijst van vragen zoveel mogelijk bijhouden en toekomstige wijzigingen doorgeven in het rood.


Meest gestelde vragen en antwoorden voor ONZE senioren leden;


1. ALGEMEEN


Waarom kan er alleen getraind worden tot 1 september?


Dit besluit van de KNHB komt voort uit de maatregelen die de Nederlandse overheid op advies van het RIVM heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Het beëindigen van alle competities is één van de consequenties van deze maatregelen. Daarnaast moeten clubhuizen van sportverenigingen/-complexen voorlopig gesloten blijven.

Sportclubs mogen geen oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten organiseren, met uitzondering van de door de overheid benoemde trainingsactiviteiten voor zowel de (jongste) jeugd tot en met de D, de groep C- tot en met A-jeugd en inmiddels ook alle categorieën van 18+. Bij deze laatste twee groepen moet de maatregel van 1,5 afstand in acht worden genomen.

Wanneer zullen de trainingen van de senioren weer starten? En hoe?

Zoals jullie waarschijnlijk weten zijn wij op 6 mei van start gegaan met de trainingen van de (jongste) t/m D-jeugd en de A/B/C jeugd zijn op 11 mei weer begonnen.

We hebben flink moeten puzzelen om de senioren teams, die aangegeven hebben te willen trainen, op een verantwoorde wijze in het trainingsschema op te nemen.

We zijn eruit en gaan maandag 25 mei van start met de trainingen via het tijdelijke 'Corona 3' trainingsschema en vanaf maandag 1 juni wordt dit trainingsschema 'Corona 4' (en 'Corona 4.1' - het verschil zit hier alleen in trainingen voor junioren; 4 en 4.1 zijn hetzelfde wat betreft trainingsdagen en tijden voor senioren).

Mogen we op de club samenkomen voor andere evenementen?

Nee. Het sluiten van sportclubs en sportvoorzieningen geldt tot 1 september.

Dit betekent dat er tot 1 september in het clubhuis of op de sportlocatie geen bijeenkomsten, feesten en andere evenementen of toernooien mogen worden georganiseerd. Op de verenigingen mogen uitsluitend trainingen plaatsvinden voor de jeugd t/m 18 jaar en vanaf 11 mei ook voor de senioren. Hierover zullen we jullie zo snel mogelijk informeren.

Het clubhuis moet gesloten blijven.

2. COMPETITIE

Hoe komen de senioren indelingen voor volgend seizoen tot stand?

Het seizoen 2020-2021 wordt bij de senioren gestart met de klasse-indelingen waarmee seizoen 2019-2020 is gestart (tenzij gedurende seizoen 2019-2020 al een competitie is afgerond).

Stel dat de competitie in september nog niet kan opstarten, wat gebeurt er dan?

Vooralsnog is dit niet aan de orde, hetgeen niet wegneemt dat voorbereidingen voor een dergelijk besluit in de voorbereiding worden meegenomen.

Wat als Competities qua afstanden worden beperkt?

Op het moment dat reisafstanden worden beperkt door richtlijnen of wetgeving van de overheid, dan zal de competitieleiding competities gaan opzetten met minder grote reisafstanden. Dit kan wel als gevolg hebben dat de sterkte verschillen tussen de teams in de poule groter worden.


3. LIDMAATSCHAP/CONTRIBUTIE

Wat is de uiterlijke opzegtermijn voor volgend seizoen en zal dit worden gewijzigd?

Een lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 juni van het lopende seizoen plaats te vinden. Deze datum  (voor 1 juni voor een volgend seizoen, link; Opzeggen) is al zo laat mogelijk ivm met de uiterste datum (24 juni) voor het opgeven van nieuwe teamindelingen voor een volgend seizoen. Hoe zit het met betalen van contributie?

Als club nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we al onze leden om solidariteit met de vereniging en de sport in zijn algemeen. De kosten lopen door, of zijn zelfs hoger, plus we hebben te kampen met een behoorlijke verminderde (bar)omzet omdat het clubhuis vanaf februari tot 1 september - gehele 2de helft seizoen - gesloten zal zijn. Bovendien zijn we druk bezig om in ieder geval de trainingen weer op gang te krijgen; hoe vaak en hoe lang en tot wanneer zijn momenteel nog onbeantwoorde vragen. 

Indien er toch specifieke vragen zijn wat betreft contributie graag richten aan [email protected].

 4. PROTOCOL/PRAKTIJK

Hoeveel personen mogen er op het veld staan bij de groepen 13-18 jaar en 18+?

Er mogen maximaal 20 personen op het hockeyveld staan, inclusief trainers/begeleiders. Dat betekent dus bijvoorbeeld:

  • 18 spelers en 2 trainers of
  • 4 keepers, 2 keeperstrainers, 10 spelers en 2 teamtrainers
  • 13 spelers, 1 keeper en max 4 begeleiders etc.

Belangrijk is dat te allen tijde op het hockeyveld en daarbuiten voldaan wordt aan de 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar én aan de andere afspraken die benoemd zijn in bijgevoegde protocol van de KNHB. Bovendien moet er op het veld altijd minimaal 1 begeleider aanwezig zijn.

Het totale aantal personen (20 maximaal inclusief trainers) is niet alleen vastgesteld op basis van de 1,5 meter per speler, maar ook om ervoor te zorgen dat het mogelijk is bij te kunnen sturen op momenten dat (op natuurlijke wijze) de afstand in gedrang lijkt te komen. Met dit aantal is het mogelijk een geheel team en begeleiding op het veld toe te laten.

Waarom kunnen/mogen we niet onderling een wedstrijdje tegen teams van onze eigen club spelen?

De overheid heeft heel duidelijk aangegeven dat het spelen van wedstrijden nog niet kan. Er is alleen toestemming gegeven om te trainen.

Deze lijn houdt de KNHB aan, waardoor ook onderlinge wedstrijden op een vereniging niet plaats kunnen vinden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het tegen elkaar laten spelen van twee senioren (en ook jeugd) teams van dezelfde vereniging niet mogelijk is op dit moment.

Mogen senioren boven de 70 jaar weer trainen?

Volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) of volwassenen met gezondheidsklachten mogen niet naar sportaccommodaties komen en dus ook geen trainingen geven/bijwonen. 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws