Contributie


Alle leden, met uitzondering van ereleden, zijn jaarlijks contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie en het entreegeld is vastgesteld door de (B)ALV.

Ieder nieuw lid is €60 entreegeld verschuldigd. Oud-leden die voorheen reeds entreegeld hebben betaald, zijn bij opnieuw aanmelden géén entreegeld verschuldigd. Leden van 18 tot en met 24 jaar komen in aanmerking voor het "jonge senioren" tarief. Voor studententeams die zich als een volledig team aanmelden is er een korting op de entreegelden mogelijk. De peildatum voor de leeftijdsgrenzen is 1 oktober.

Het contributie bedrag kan voldaan worden via IDEAL of automatische incasso. Voor de incassering van de contributiegelden is BH&BC Breda in augustus 2017 een samenwerking aangegaan met ClubCollect. De contributie kan ook in termijnen worden betaald, hiervoor is een kleine administratieve toeslag van toepassing.

Contributie seizoen 2020-2021 (vastgesteld door BALV op 6 juli 2020)*

2020-2021

Geboortedatum

Inschrijfgeld senioren

€ 60

Senioren

€ 351

Jonge senioren

€ 304

01-10-1995 t/m 30-09-2002

Trainingslid senioren

€ 211

Trimhockey (alleen trainen)

€ 211

Dames Donderdag/Trim wedstr.

€ 351

Niet-spelend senioren

€ 98

Inschrijfgeld junioren

€ 60

A t/m D-jeugd

€ 318

01-10-2002 t/m 30-09-2010

Toeslag A/B/C/D 1e lijn

€ 140

Toeslag A/B/C/D 2e lijn

€ 85

E: 8-tal

€ 287

01-10-2010 t/m 30-09-2011

E: 6-tal

€ 232

01-10-2011 t/m 30-09-2012

F: 3-tal

€ 155

01-10-2012 t/m 30-09-2013

F: Hockeyschool

€ 121

01-10-2013 t/m 30-09-2014

Trainingslid junioren

€ 110

Trainingslid jongste jeugd

€ 110

Hockey/voetbal (per periode)

€ 40

Niet-spelend junioren

€ 98

Funkey/kabouterhockey

hockeywerkt.nl

01-10-2014 t/m 01-04-2017

Factuur i.p.v. incasso

€ 15

Te late betaling

€ 15

Maximale gezinscontributie

€ 1.253*De basiscontributie 2020-2021 is niet verhoogd ten opzichte van 2019-2020. De enigste wijzigingen zijn de toeslagen voor 1ste en 2de lijn jeugd.

De maximale gezinscontributie geldt voor de reguliere contributie en houdt geen rekening met entreegelden, toeslagen en zaalhockey.

Voor meer informatie, zie ook de "Uitgangspunten voor contributiebetaling & facturering bij BH&BC Breda"

Mocht u vragen hebben over de contributie dan kunt u een e-mail sturen aan de Ledenadministratie.