Contributie

Alle leden, met uitzondering van ereleden, zijn jaarlijks contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie en het entreegeld is vastgesteld door de (B)ALV.

Ieder nieuw lid is €60 entreegeld verschuldigd. Oud-leden die voorheen reeds entreegeld hebben betaald, zijn bij opnieuw aanmelden géén entreegeld verschuldigd. Leden van 18 tot en met 24 jaar komen in aanmerking voor het "jonge senioren" tarief. Voor studententeams die zich als een volledig team aanmelden is er een korting op de entreegelden mogelijk. De peildatum voor de leeftijdsgrenzen is 1 oktober.

Het contributie bedrag kan voldaan worden via IDEAL of automatische incasso en kan ook in termijnen worden betaald, hiervoor is een kleine administratieve toeslag van toepassing.

Contributie seizoen 2022-2023 (vastgesteld door BALV op 4 juli 2022). 

2022-2023

Leeftijd op peildatum*

Inschrijfgeld senioren

€ 60

Senioren

€ 359

Jonge senioren/O25

€ 310

18 tot en met 24 jaar

Trainingslid senioren

€ 216

Trimhockey (alleen trainen)

€ 216

Dames Donderdag/Trimwedstr.

€ 359

Duo-lidmaatschap

€251

 

Niet-spelend senioren

€ 98

Inschrijfgeld junioren

€ 60

O12 t/m O18

€ 325

10 tot en met 17 jaar

Toeslag O12 t/m O18 1e lijn

€ 140

Toeslag O12 t/m O18 2e lijn

€ 90

O10

€ 294

9 jaar

O9

€ 237

8 jaar

O8

€ 159

7 jaar

Hockeyschool

€ 125

6 jaar

Trainingslid junioren

€ 113

Trainingslid jongste jeugd

€ 113

Hockey/voetbal (per periode)

€ 40

Niet-spelend junioren

€ 98

Funkey/kabouterhockey

hockeywerkt.nl

Jonger dan 6 jaar

Te late betaling

€ 15

Maximale gezinscontributie

€ 1.284Peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 1 oktober van het lopende bonds- c.q. competitiejaar.

De maximale gezinscontributie geldt voor de reguliere contributie en houdt geen rekening met entreegelden, toeslagen en zaalhockey.

Voor meer informatie over de diverse lidmaatschapsvormen, zie Lidmaatschapsvormen

Voor meer informatie, zie ook de "Uitgangspunten voor contributiebetaling & facturering bij BH&BC Breda"

Mocht u vragen hebben over de contributie dan kunt u een e-mail sturen aan de Ledenadministratie.